Tilannekuva

Tilannekuva

TILANNEKUVA AUTTAA KOKONAISUUDEN HALLINNASSA

 Autamme tunnistamaan lähtökohdan ja tilannetekijät, jotka vaikuttavat muutosmatkaan kohti sujuvampaa työtä ja tekemistä. Tilannekuva koostuu yrityksessä tehtävistä havainnoista ja haastatteluista sekä niiden analysoinnista, raportoinnista ja palautekeskustelusta. 

Onko yrityksenne työntekijöillä olemassa työssään onnistumisen edellytykset?

Miten he kokevat oman työnsä ja miten mielestään onnistuvat siinä?

Tökkiikö jossakin? Jos niin missä?

Voisiko yrityksen toiminnan laatu olla parempi?

Mihin kehittämisessä pitäisi tarttua heti?

Voisiko teidän toimintanne olla sujuvampaa?

 

Nämä ovat kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia Tilannekuva -selvityksellä. Tilannekuva kannattaa tehdä silloin, kun yrityksellä on halu ja tarkoitus kehittää toimintaansa ja halutaan varmistaa että lähtökohtatilanne tunnistetaan oikein. Usein organisaatioissa on piileviä paineita, jotka eivät tule ulos päivittäisessä vuorovaikutuksessa. 

 

Tilannekuva muodostuu kolmesta osamoduulista:

1)  Konsultin arvio kehitystavoitetta edesauttavista ja haittaavista tekijöistä 

2)  Yrityksen henkilöstölle tehtävä kysely (yht. 15 kysymystä) yrityksen ilmapiiristä, johtamisen 

      kokemisesta sekä prosessien toimivuudesta

3)  Yrityksen tilaus-toimitusketjun peruskuvaus LeanME-prosessikartan avulla

 

Yhdessä nämä auttavat näkemään ja tunnistamaan kehittymisen edellytykset sekä mahdolliset pullonkaulat. Samalla muodostuu kehittymisen muutoksen arviointiin soveltuva mittaristo.

 

Tilannekuvan kestoaika on 3 – 5 konsultointipäivää. Tilannekuva sisältää havainnollisen raportin sekä purkutilaisuuden tilaajan kanssa. Tilannekuvan toteuttamiseen on mahdollista hakea ELY-keskuksen kehittämispalveluista tuettuja konsultointipäiviä.

 

Olemme jo yli 20 vuotta auttaneet suomalaisia työyhteisöjä luomaan itselleen parempia työssä onnistumisen edellytyksiä ja olemme saaneet olla juhlimassa heidän kanssaan monia menestystarinoita. 

 

Toivoisimme että löytäisimme kanssanne pienen hetken esitelläksemme sitä miten voisimme auttaa teitä saavuttamaan oman toimintanne seuraavan tason.

Hinta Tiedustele!

Voimmeko olla avuksi?

“Polkuautotehdasvalmennus on ollut erinomainen keino yhdistää tuotantojärjestelmiin liittyvää teoriaa käytäntöön ja kouluttaa suuri joukko ponsselaisia aiheeseen kiinnostavalla ja käytännönläheisellä tavalla. Valmennus on menetelmänä erittäin tehokas ja tuloksekas.”

Ponsse-logo
Juho Nummela
toimitusjohtajatoimitusjohtaja, Ponsse Oyj

Heräsikö kysyttävää?