LeanME® - Master-valmennus

Tuottavuuspäällikkö-valmennus

Tuottavuuspäällikkö on ammattinimike henkilölle, jonka työtehtäviin kuuluu edistää työn sujuvuutta ja auttaa ihmisiä onnistumaan työssään paremmin. Hän yhdistää Leanin toimintatapoja ihmisten motivoivaan johtamiseen, mikä edesauttaa hyvän työyhteisön kehittämistä ja hyvinvoivan työpaikan muodostumista ja näin parantaa työn tuottavuutta ja työilmapiiriä.

LeanME® Tuottavuuspäällikkö -koulutusohjelman kautta saat ammatilliset valmiudet ohjata ja johtaa työryhmää kohti tehokkaampaa työskentelyä. Valmennus sisältää syventävät tiedot Lean-ajattelusta sekä johdattaa Lean-kulttuurin johtamiseen ja sen ylläpitämiseen.

 

LeanME® Tuottavuuspäällikkö -koulutuksen jälkeen 

 • ymmärrät organisaatioiden toimintaa kokonaisuutena
 • löydät kehityskohteita prosessien toiminnassa ja autat niiden ratkaisemisessa
 • ohjaat ihmisiä muuttamaan työtapoja ja -menetelmiä
 • sovellat erilaisia arkijohtamista helpottavia työkaluja
 • ohjaat henkilöstön tuottavuutta
 • autat työyhteisöä kehittämään Lean-ajatteluaan

Tuottavuuspäällikön ammattitaito auttaa myös muissa työtehtävissä onnistumista ja voi olla yhdistettynä esim. työnjohtajan, laatuvastaavan, työturvallisuusvastaavan, tuotannonsuunnittelijan tai luottamusmiehen toimenkuviin.

MITEN OSALLISTUT TUOTTAVUUSPÄÄLLIKKÖ-KOULUTUKSEEN

Pohjois-Savossa koulutus toteutetaan ajalla 13.6.2022–31.3.2023 Koulutukseen valitaan max. 12 henkilöä. Hakuaika on 31.5.2022 saakka.

Koulutuksessa on yhteensä 12 lähikoulutuspäivää ja 12 tuntia henkilökohtaista ohjausta. Osaan koulutuksista on mahdollista osallistua etänä. Kokonaisuudessaan koulutus kestää noin 10 kuukautta.

Lähikoulutuspäivien aiheita ovat mm:

 • LeanME® -Polkuautotehdasvalmennus, Leanin askeleet käytännössä sekä polkuautotehtaan reflektio
 • onnistumisen edellytykset ja prosessien sielunelämä sekä prosessikartta-ajattelu
 • Lean ja laatu sekä työn tutkimuksen tavat ja menetelmät
 • perehdyttäminen Leanin näkökulmasta, oppimisen edellytykset sekä TWI-ajattelu
 • ihmisiin vaikuttaminen ja muutoksen johtaminen (sisältää henkilökohtaisen Peili-analyysin)
 • mittaaminen, analysointi, palkitseminen ja kannusteet sekä tuottavuus
 • päivittäisjohtamisen käytännöt, jatkuva parantaminen ja kehityksen ylläpito
 • oman diplomityön tekeminen ja esittely sekä toisten diplomitöihin tutustuminen

Hinta

Koulutuksen hinta on 3 900 € alv0 (per hlö). Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa hakijan odotetaan kertovan tähänastisesta työelämästään (esim. CV) sekä miksi hän haluaisi oppia tuottavuuspäällikön ammatin.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen harri.mahonen@leanme.fi. Koulutusmaksu maksetaan kolmessa erässä: 50 % aloittaessa, 25 % puolivälissä ja 25 % lopussa.

Voimmeko olla avuksi?

“Polkuautotehdasvalmennus on ollut erinomainen keino yhdistää tuotantojärjestelmiin liittyvää teoriaa käytäntöön ja kouluttaa suuri joukko ponsselaisia aiheeseen kiinnostavalla ja käytännönläheisellä tavalla. Valmennus on menetelmänä erittäin tehokas ja tuloksekas.”

Ponsse-logo
Juho Nummela
toimitusjohtajatoimitusjohtaja, Ponsse Oyj

Heräsikö kysyttävää?