Lean-organisaation johtaminen

LeanME® – Lähijohtamisen valmennus

Johtamisen tehtävänä on auttaa työntekijää onnistumaan työssään. Sujuvampaan työn tekemiseen tähtäävässä Lean-kulttuurissa erityisesti lähijohtamisen rooli muuttuu ohjaavammaksi ja keskittyy onnistumisen edellytysten luomiseen. Moni Lean-projekti epäonnistuu jos johtaminen ei pysty mukau-tumaan tähän uuteen tarpeeseen.

Lue lisää
LeanME® – Strategisen johtamisen valmennus

Henkilöstötuottavuuden kehittäminen on yrityksessä strateginen tavoite ja linjaus. Kun tällainen tie yrityksessä valitaan, täytyisi kokonaisuutena ymmärtää mitä tämä vaatii onnistuakseen. Lean-ajattelu tulee näkyä kaikissa organisaation toiminnoissa sekä olla kaiken johtamisen ydinajatuksena, mikäli tavoitteessa halutaan onnistua.

Lue lisää
Tuottavuuspäällikkö-valmennus

MASTER -valmennuksemme antaa valmiudet toimia Tuottavuuspäällikkönä ja LeanMe –pääkäyttäjänä. MASTER –valmennus sisältää syventävät tiedot Lean-ajattelusta, Lean-kulttuurin lähi- ja strategisen johtamisen osaamisen sekä LeanMe –sovellutuksen ammatillisen käytön.

Lue lisää