Sujuvan työn työkalut

Tilannekuva

Autamme tunnistamaan lähtökohdan ja tilannetekijät, jotka vaikuttavat muutosmatkaan kohti sujuvampaa työtä ja tekemistä. Tilannekuva koostuu yrityksessä tehtävistä havainnoista ja haastatteluista sekä niiden analysoinnista, raportoinnista ja palautekeskustelusta.

Lue lisää
5S käytännössä

Monessa yrityksessä Lean-ajattelua on lähdetty toteuttamaan 5S -toimenpiteillä, joka sinällään on hyvä lähtökohta.

5S on suomennettuna turhan karsimista ja oleellisen ylläpitämistä järjestyksen ja siisteyden keinoin.

Monesti siinä on onnistuttu, mutta monin paikoin hyvä aloitus on tyrehtynyt ja toiminnan vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi.

5S -toiminta on kuitenkin sekä hyödyllistä että tarpeellista työn sujuvuuden kannalta.

Autamme mielellämme 5S -toimenpiteiden aloittamisessa, ymmärtämisessä ja ylläpitämisessä.

Lue lisää
Prosessikartta ja sen soveltaminen

Prosessikartta auttaa osittamaan työvaiheet ja siten hahmottamaan tekemisen kokonai-suuden sekä siihen liittyvät osatekijät. Valmennamme yrityksen henkilöstön tekemään ja lukemaan selkeyttä parantavia prosessikarttoja.

Lue lisää
LeanME® -sovellutus

LeanME –sovellutus on mobiililaitepohjainen sovellutus, jolla onnistuu sekä työohjeiden tekeminen, niiden hallinnointi sekä nopea löytäminen. Sovellutus mahdollistaa lisäksi myös erilaisten tekstiä ja kuvaa (still ja video) sisältävien ilmoitusten tekemisen (kuten toiminnan ja laadun poikkeamat, turvalli-suuteen liittyvät ilmoitukset, tarviketarpeet, jne), kehitysideoiden ilmoittamisen sekä esim. 5S-siisteyskävelyjen dokumentoinnin.

Lue lisää
TOLA15 – Toiminnan laadun mittaaminen

Organisaation kulttuurimuutoksen seuraaminen edellyttää säännöllistä mittaamista. TOLA15 –mittari luo rungon pitkäjänteiselle muutoksen seurannalle. TOLA15:lla mitataan henkilöstön kokemaa johtamista, prosessien sujuvuutta sekä ilmapiirin kehitystä kompaktissa ja selkeässä muodossa.

Lue lisää
Meidän periaatteet ja periaatetaulut

Työyhteisöllä tulee olla arvot ja periaatteet joilla tähdätään hyvin toimivaan ja linjakkaaseen työyhteisöön. Autamme kiteyttämään nämä yhteisesti tärkeinä pidetyt periaatteet ja toteutamme ne haluttaessa vaikka valmiina omalta työpaikalta tehtyinä työympäristöön sijoitettavina tauluina.

Lue lisää