Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 2.7.2018.

 • Rekisterinpitäjä
  Suomen Osaamistalo Oy (Y-tunnus 1632708-3)
  leanme.fi
 • Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  toimitusjohtaja Harri Mähönen, 040 553 7351, harri.mahonen@leanme.fi
 • Rekisteröidyt henkilöryhmät
  • Asiakas (yhteyshenkilö)
  • Potentiaalinen asiakas
  • Yhteistyökumppani
  • Verkkosivujemme käyttäjä
 • Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Tietoja käytetään asiakas- ja kumppanisuhteiden hoitoon, asiakasviestintään ja leanme.fi
  -verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että
  saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

  Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakas- ja kumppanisuhteiden
  hoidon osalta sinun ja meidän välisen sopimuksemme täytäntöönpano.

  Sekä asiakkaillemme että potentiaalisille asiakkaillemme saatamme lähettää lisäksi uutiskirjeitä ja
  mainoksia sekä tehdä suoria yhteydenottoja puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai
  sosiaalisen median palveluiden kuten Linkedinin ja Twitterin kautta. Yhteisöasiakkaidemme
  edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin
  toteuttamiseen. Tällainen tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Sen sijaan, jos olet
  henkilöasiakas, käytämme tietojasi suoramarkkinointiin ainoastaan, jos olet antanut tähän
  suostumuksen, esimerkiksi verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen tai uutiskirjeen tilauksen
  yhteydessä.

  Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä yllä
  oleviin yhteystietoihin tai käyttämällä uutiskirjeissä olevaa uutiskirjeen tilauksen
  peruuttamismahdollisuutta.
 • Rekisterin tietosisältö
  Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla
  saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme
  markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

  Rekisteröidystä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palveluiden osto- ja
  peruutustiedot ja palautteet)
  • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot LeanMe -verkkosivustolla *
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
  markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. webinaareihin ja tapahtumiin
  osallistuminen)
  • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

  Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot ovat nimettömiä, eikä sivustollamme suoritettuja
  toimintoja voida liittää tiettyyn henkilöön. Voit estää verkkokäyttäytymiseesi perustuvien
  mainosten näyttämisen poistamalla ja kieltämällä evästeet selaimellasi.
 • Rekisterin tietolähteet
  Keräämme ja saamme tietosi seuraavista lähteistä:

  Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana esimerkiksi verkkosivuillamme
  olevan yhteydenottolomakkeen tai muun henkilökohtaisen vuorovaikutuksen kautta.
  Henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle ja hoitamiselle. Toisin
  sanoen et voi tilata palveluitamme, jos et anna henkilötietojasi.

  Jos olet potentiaalisen yhteisöasiakkaan edustaja tai yrityspäättäjä, saatamme kerätä
  tietosi julkisesti verkossa, esimerkiksi yrityksesi kotisivuilla, olevista tiedoista.

  Verkkosivujemme käytöstä kerätty tieto.
 • Tietojen luovutus ja käsittely
  Käytämme pilvipalveluita (mm. Microsoft Office 365) tietojen käsittelyyn. Kolmansilla osapuolilla
  ei ole mitään itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan
  käyttöön. Varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme, joille tietojasi luovutamme,
  noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

  Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin tai muihin kuin tässä
  tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin ilman sinun nimenomaista suostumustasi, tai
  ellei tietojen luovuttamiseen on jokin laissa määritelty ja tarpeellinen oikeudellinen syy.
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi
  EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja
  lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
  Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla
  mainitulla, lainmukaisella perusteella:
  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu
  riittävä tietosuojan taso;
  • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä
  Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin
  oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
  • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi
  siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten
  Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.
 • Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
  Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein,
  salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin, joihin on pääsy ainoastaan tämän
  rekisterin yhteyshenkilöllä.

  Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme
  henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
  henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain
  velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.
 • Rekisteröidyn oikeudet
  Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa uutiskirjeessämme on lainmukainen linkki, josta voit
  halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

  Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
  • vaatia henkilötietojesi poistamista;
  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin
  henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä
  perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
  • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
  rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille,
  käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja
  käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

  Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön
  käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
  perusteella.

  Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n
  jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että
  emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt sähköpostitse: harri.mahonen@leanme.fi